logo11 18

Η μοναδική και αναντικατάστατη συμβολή των μυκήτων και κυρίως των ορατών, αυτών δηλαδή που αποκαλούνται μακρομύκητες ή κοινά «μανιτάρια», στο οικοσύστημα και στην τροφική αλυσίδα, θα αναδειχθεί στο πλαίσιο της διατήρησης της βιοποικιλότητας αλλά και του ρόλου τους στη φυσική ανακύκλωση. Τα μανιτάρια είναι αγαθό της φύσης το οποίο αποτελεί κομμάτι του δασικού οικοσυστήματος και συνδέεται άμεσα με την οικονομία, την ιστορία και τη διατήρηση του πλούτου των ειδών κάθε τόπου.
Η εκδήλωση έχει στόχο:
- Να αναδείξει το ρόλο των μανιταριών στην περιβαλλοντική αλυσίδα. 
- Να αναδείξει το ρόλο και τη σημαντικότητα των μυκήτων για την υγεία του δασικού οικοσυστήματος.
- Να προωθήσει την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών καθώς και τον ευρύτερο προβληματισμό για την σημερινή κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων και την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία τους.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Μανιταρόφιλων Ηπείρου, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Φιλιππιάδας (Παιδόπολη λίμνης Ζηρού) και θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής: 

Κυριακή 10/11/2013

10:00- 10:30 Προσέλευση-Εγγραφές-Παραλαβή Υλικού
10:30-10:45 «Ο ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»Νάστου Μαριάννα: Υπεύθυνη ΚΠΕ Φιλιππιάδας
10:45-11:15 «Μανιταρογνωσία-Μανιταροφιλία στην Ελλάδα»Ντίνος Θανάσης: Πρόεδρος Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ηπείρου
11:15-11:45 «Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά για την αναγνώριση των μυκήτων» & «Καλλιέργεια άγριων μανιταριών στο σπίτι»Στάθης Βασδέκης, Τεχνολόγος γεωπονίας, Msc, Psd.
11:45- 11:40 Συζήτηση
12:40-13:30 Δράσεις πεδίου: Περιήγηση στο δάσος , αναγνώριση, μελέτη, επιλεκτική συλλογή ειδών μανιταριών,Ντίνος Θανάσης, Στάθης Βασδέκης, Ντάκουλας Ευάγγελος
13:30-14:30 Επιστροφή στο ΚΠΕ: Έκθεση ειδών μανιταριών, μελέτη, παρασκευή μανιταρόσουπας.

 

Ημερίδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας, στα πλαίσια των δράσεών του για Δια Βίου Μάθηση, με τίτλο: «Οι ντόπιες ποικιλίες σπόρων: σύμβολο για τη διατήρηση της ζωής», Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, οργανώνει την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013, Ημερίδα  που θα αφορά την διάσωση, διατήρηση και αναδιανομή των παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων, με θέμα:

«Οι ντόπιες ποικιλίες σπόρων: σύμβολο για τη διατήρηση της ζωής»

Οι σπόροι είναι αγαθό της φύσης το οποίο πέρα από τη βάση της  παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού και συνδέεται άμεσα με τη βιοποικιλότητα, την οικονομία και την ιστορία κάθε τόπου. 

Η εκδήλωση έχει στόχο: 

- Να συμβάλλει στη διάσωση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών σπόρων καθώς και της γνώσης γύρω από αυτούς που έχει μεταφερθεί από γενιά σε γενιά.

-Να προμηθευτούν οι καλλιεργητές σπόρους μέσω της ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών λαχανικών, σιτηρών κ.λ.π.

-Να γίνει ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την τοπική ομάδα της κοινότητας «Πελίτι», στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Φιλιππιάδας (Παιδόπολη λίμνης Ζηρού) και  θα είναι ανοικτή για το κοινό.

  Το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

 Κυριακή  20/10/2013

10:00- 10:30

Προσέλευση-Εγγραφές-Παραλαβή Υλικού

10:30-10:45

«Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας»

Νάστου Μαριάννα: Υπεύθυνη ΚΠΕ Φιλιππιάδας

10:45-11:15

«Η σημασία διατήρησης των ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών»:

Χάρις Μελά, Νίκος Μάνθος: Εκπρόσωποι τοπικής ομάδας Πελίτι

11:15-11:45

«Πότε και πώς συλλέγουμε και διατηρούμε σπόρους»,

 Εργαστήριο:  Χάρις Μελά, Νίκος Μάνθος: Εκπρόσωποι τοπικής ομάδας Πελίτι

11:45- 12:15

«Αντιμετώπιση ασθενειών με πρακτικά-φιλικά μέσα»:

Τσανέλης Γεώργιος, Υπεύθυνος Σχολ. Δραστ. Β/θμ. Εκπ/σης

 Ν. Πρέβεζας- Βιοκαλλιεργητής

12:15-12:45

Συζήτηση

12:45-13:30

«Γιορτή ανταλλαγής παραδοσιακών σπόρων»

Στον εξωτερικό χώρο του ΚΠΕ Φιλιππιάδας θα γίνει έκθεση και ανταλλαγή σπόρων τοπικών, παραδοσιακών ποικιλιών

 

Καλούνται οι ντόπιοι καλλιεργητές να συμμετέχουν στην ανταλλαγή σπόρων.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί υλικό προώθησης των προγραμμάτων του ΚΠΕ

( μπλοκ σημειώσεων, τρίπτυχα κλπ) και βεβαίωση παρακολούθηση.

Η Ημερίδα που προτίθεται να υλοποιήσει το ΚΠΕ Φιλιππιάδας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεών του για την Δια Βίου Μάθηση.

   

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και σημαντική Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013, στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας.

Μια σημαντική μέρα για την αναβίωση της ιστορίας του τόπου μας και ιδιαίτερα της Παιδόπολης Ζηρού όπου στεγάζεται το ΚΠΕ Φιλιππιάδας ήταν η Κυριακή 9 Ιουνίου 2013. Στην Ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΠΕ Φιλιππιάδας, τα "παιδιά" της Παιδόπολης καθώς και πολλοί εργαζόμενοι ξαναγύρισαν στο "σπίτι" τους, μίλησαν για τη ζωή και τα βιώματά τους σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα. Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους η Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπ/σης Ηπείρου κα Χουλιάρα, ο βουλευτής Πρέβεζας κος Τσουμάνης, ο Δήμαρχος Ζηρού κος Γιολδάσης, οι Δ/ντες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας, Άρτας, Θεσπρωτίας και η Δ/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας και Σφονδύλη, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου. Ευχαριστούμε όλους όσους παραβρέθηκαν στην Ημερίδα. 


Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ

   
 
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα με τίτλο: Προγραμματα Περιβαλλοντικής Εκπαιδευσης για την Προσχολική Ηλικία, στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας στις 19/01/2013. 
  
       
 
    

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου, Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (2007-2013), με φορέα υλοποίησης του έργου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), διοργανώνει στις 19 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα  9.00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Λίμνη Ζηρού, ημερίδα  με θέμα: 

 «Σχεδιάζοντας Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Προσχολική ηλικία»

 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε  Νηπιαγωγούς των Νομών Πρέβεζας (10) και Άρτας (10) και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Νομών Πρέβεζας και Άρτας καθώς και τις Σχολικές Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής των ανωτέρω Νομών.  

Στην Ημερίδα θα σχεδιαστούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές Νηπιαγωγείου τα οποία θα προκύψουν μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη των συμμετεχόντων στο πεδίο της Λίμνης Ζηρού και του δάσους που την περιβάλει.  

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν εισηγήσεις μεθοδολογίας και σχεδιασμού προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που θα σχεδιαστούν από τις ομάδες Νηπιαγωγών θα επεξεργαστούν από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος για την προσχολική ηλικία που θα εφαρμοστεί πιλοτικά την Άνοιξη του  2013 από το ΚΠΕ Φιλιππιάδας.

 

Σελίδα 1 από 2

Back to Top