• Εκτύπωση

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, σε συνεργασία με την ΠΕΕΚΠΕ Παράρτημα Ηπείρου, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου, Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (2007-2013), με φορέα υλοποίησης του έργου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), και έχοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις του ΥΠΔΒΜΘ, διοργανώνει στις 15, 16, και 17 Φεβρουαρίου 2013, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Λίμνη Ζηρού, Εισαγωγικό Σεμινάριο-Εργαστήριο με θέμα: 

«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε χώρους ιδιαίτερης ιστορικής και οικολογικής σημασίας».

Το Σεμινάριο εντάσσεται στα πλαίσια του θεματικού έτους 2013 της Unesco, με τίτλο «Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αειφορική Διαχείριση», και έχει ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, έχοντας ως σημείο αναφοράς τους ιστορικούς χώρους και το μετασχηματισμό χρήσης τους προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.  

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Νομών Ηπείρου (Πρέβεζας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων) και μέλη της ΠΕΕΚΠΕ Ηπείρου.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Φιλιππιάδας στην Λίμνη Ζηρού και στα πεδία:  Ποταμός Λούρος (Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, Πηγές Αγίου Γεωργίου), Εγκαταστάσεις Παιδόπολης Ζηρού καθώς και σε χώρους της Αρχαίας Νικόπολης (Αρχαίο Ωδείο, Τείχη, Αρχαίο Στάδιο, Μουσείο).

Πίνακας εκπαιδευτικών κατά Νομό και Βαθμίδα:

 

Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/ΘΜΙΑ

6

6

6

6

Β/ΘΜΙΑ

6

6

6

6

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/ΘΜΙΑ

3

3

3

3

Β/ΘΜΙΑ

3

3

3

3

(Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών μιας Δ/νσης είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους θα καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς άλλων Δ/νσεων).

Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας θα καλύψει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, από το Τεχνικό του Δελτίο ή/και από τη Διαχειριστική του Επιτροπή 2 διανυκτερεύσεις (Παρασκευή και Σάββατο) και ένα γεύμα για κάθε ημέρα. Θα καλύψει ακόμη τα έξοδα  των εσωτερικών μετακινήσεων κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, για την μετάβαση στα πεδία μελέτης και θα δώσει στους εκπαιδευτικούς βεβαίωση συμμετοχής.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σεμινάριο, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να την υποβάλλουν στον Υπεύθυνο Σχολ. Δραστηριοτήτων του Νομού τους, μέχρι την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013. Οι Υπεύθυνοι καλούνται να κοινοποιήσουν στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας ως την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 τις καταστάσεις συμμετεχόντων καθώς και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου να σταλεί στο αρμόδιο Τμήμα του ΥΠΔΒΜΘ.

Τέλος το ΚΠΕ Φιλιππιάδας, από το Τεχνικό  του Δελτίο, θα καλύψει επίσης τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των  εισηγητών.

Εγκαίρως θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας :

1.Το   αναλυτικό πρόγραμμα

2.Κατάσταση εισηγητών

3. Κατάσταση συμμετεχόντων εκπ/κών.

Για να δείτε το προγραμμα πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την κατάσταση συμμετεχόντων πατήστε ΕΔΩ