• Εκτύπωση

Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου, με φορέα υλοποίησης του έργου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), και εθνικούς πόρους, θα οργανώσει θεματικό (Β΄ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης , στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Λίμνη Ζηρού, την Παρασκευή 24, το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Μαΐου 2013. 

Το θέμα του σεμιναρίου είναι:

 «Λιμναία Οικοσυστήματα: Πηγές έμπνευσης για Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Η θεματολογία του σεμιναρίου σχετίζεται άμεσα και με θεματικές ενότητες του ομώνυμου Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. που συντονίζει το ΚΠΕ Καστοριάς. Συνεπώς το σεμινάριο απευθύνεται: α) σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Φιλιππιάδας που ενδιαφέρονται για το θέμα, β) σε εκπαιδευτικούς από σχολικές μονάδες της χώρας ενταγμένες στο ομώνυμο θεματικό Δίκτυο (οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει Σεμινάριο του Δικτύου Λίμνες κατά το τρέχον σχολικό έτος) και γ) σε εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του Δικτύου (όσων ΚΠΕ δεν έχουν παρακολουθήσει Σεμινάριο του Δικτύου Λίμνες κατά το τρέχον σχολικό έτος).

Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο, ένα Γεύμα ή Δείπνο ανά ημέρα υλοποίησης του σεμιναρίου, καφέ, κουλουράκια στο διάλειμμα καθώς και τις μετακινήσεις με λεωφορείο για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος του Σεμιναρίου, από το Τεχνικό Δελτίο Έργου του.

Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τους νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ Φιλιππιάδας καθώς και των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων με το δίκτυο σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το ΚΠΕ Φιλιππιάδας. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα καλυφθούν από τα ΤΔΕ των οικείων ΚΠΕ, ενώ  τα έξοδα διατροφής θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Φιλιππιάδας .

Η φιλοξενία των εκπαιδευτικών θα γίνει σε ξενοδοχεία της πόλης της Φιλιππιάδας.

Συνολικά μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο 60 εκπαιδευτικοί.

Κατά την επιλογή των υποψηφίων προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική μονάδα και υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα ή ανήκουν στο Δίκτυο Λίμνες.

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών Νομών εμβέλειας που θα συμμετέχουν από κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης θα είναι:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΟΜΟΣ

 ΑΡΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ

 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚ/ΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Α/ΘΜΙΑ

6

    6

4

4

3

3

3

3

3

3

ΑΝΑΠ/ΤΙΚΟΙ

Α/ΘΜΙΑ

 

4

 

4

 

3

 

3

 

           2

 

           2

 

           2

 

          2

 

       2

 

2

Πίνακας εκπαιδευτικών Νομών εμβέλειας :

Οι εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες της χώρας ενταγμένες στο ομώνυμο θεματικό δίκτυο που θα συμμετέχουν θα είναι 1 (ένας) τακτικός και 1 (ένας) αναπληρωματικός.

Οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου θα είναι 1(ένας) τακτικός και 1 (ένας) αναπληρωματικός και στέλνουν τις αιτήσεις τους στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας.

Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών ενός νομού είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων νομών.

Οι εκπαιδευτικοί θα καταθέσουν στους Υπεύθυνους Σχολ. Δραστηριοτήτων τις επισυναπτόμενες αιτήσεις για το Σεμινάριο ως τις 18 Απριλίου 2013.

Η λίστα συμμετοχών και οι αιτήσεις από κάθε Διεύθυνση να αποσταλούν στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας μέσω Υπευθύνων μέχρι 22 Απριλίου 2013.

Παρακαλούμε για την άμεση και έγκαιρη ανταπόκρισή σας για να είναι δυνατή η έγκριση τoυ σεμιναρίου από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ.

Εγκαίρως θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας :

Το   αναλυτικό πρόγραμμα

Κατάσταση εισηγητών

3  Κατάσταση συμμετεχόντων εκπ/κών

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε την κατάσταση συμμετεχόντων πατήστε ΕΔΩ