• Εκτύπωση

Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό του Δελτίο Έργου, θα οργανώσει  τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (Β΄ επιπέδου), στις εγκαταστάσεις, στην παλιά Παιδόπολη Λίμνης Ζηρού, την Παρασκευή 14, το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014.   

Το θέμα του σεμιναρίου είναι:

«Ενεργός πολίτης για το περιβάλλον και την κοινωνία. Δράσεις και πρακτικές»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Νομών Πρέβεζας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Λευκάδας & Κέρκυρας που ενδιαφέρονται για το θέμα, και έχουν εμπειρία στην Π.Ε.

Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας θα καλύψει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, από το Τεχνικό του Δελτίο 2 (δύο) διανυκτερεύσεις (Παρασκευή και Σάββατο) και ένα γεύμα ή δείπνο για κάθε ημέρα. Θα καλύψει ακόμη τα έξοδα των εσωτερικών μετακινήσεων κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, για την μετάβαση στα πεδίαμελέτης και θα δώσει στους εκπαιδευτικούς βεβαίωση συμμετοχής.

Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών δεν καλύπτονται από το ΚΠΕ Φιλιππιάδας.

Η φιλοξενία των εκπαιδευτικών θα γίνει σε ξενοδοχείο της πόλης της Φιλιππιάδας.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολείο που απέχει λιγότερο από 50 χλμ. από το ΚΠΕ δε δικαιούνται διανυκτέρευση.

Συνολικά μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο 50 εκπαιδευτικοί.

Κατά την επιλογή των υποψηφίων προηγούνται  οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική μονάδα και οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο σεμινάριο κατά το τρέχον σχολικό έτος. Επίσης προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14.

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών Νομών εμβέλειας που θα συμμετέχουν από κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης θα είναι: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΑΡΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Α/ΘΜΙΑ

5

4

4

4

4

4

Β/ΘΜΙΑ

5

4

4

4

4

4

 

 

 

(Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών μιας Δ/νσης είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους θα καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς άλλων Δ/νσεων)

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σεμινάριο, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να την υποβάλλουν στον Υπεύθυνο Σχολ. Δραστηριοτήτων του Νομού τους έως την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014.

Η λίστα συμμετεχόντων καθώς και 2 αναπληρωματικοί ανά Διεύθυνση και Βαθμίδα εκπαίδευσης και οι αιτήσεις από κάθε Διεύθυνση να αποσταλούν στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας μέσω Υπευθύνων μέχρι την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014.

Παρακαλούμε για την άμεση και έγκαιρη ανταπόκρισή σας για να είναι δυνατή η έγκριση του σεμιναρίου από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ.

Εγκαίρως θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας:

  1. Το   αναλυτικό πρόγραμμα
  2. Κατάσταση εισηγητών

Κατάσταση συμμετεχόντων εκπ/κών      

Για την αίτηση συμμετοχής στο Σεμινάριο πατήστε εδώ