• Εκτύπωση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ευαισθητοποιημένο σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, καθιέρωσε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 12342/Γ7/3-9-2013 εγκύκλιο του Τμήματος Β΄ της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και σε συνέχεια αυτής την υπ’ αρ. Πρωτ. 155393/Γ7/29-09-2014, τη 2η Εβδομάδα του Οκτωβρίου ως «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Βάσει των ανωτέρω το ΚΠΕ Φιλιππιάδας Πρέβεζας οργανώνει, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ενημερωτική-επιμορφωτική Ημερίδατην οποία μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, σύλλογοι γονέων και πολίτες.

Πρόγραμμα Ημερίδας:

Ενημερωτική- επιμορφωτική Ημερίδα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Προγράμματα ΚΠΕ και Εθνικά θεματικά δίκτυα»

Πρέβεζα, Ναυτικό Μουσείο

Ώρες διεξαγωγής Ημερίδας 17:00-21:00

17:00 - 17:30

Προσέλευση

17:30 - 18:00

Προγράμματα και Δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης –

Δράσεις για το σχ. έτος 2014-15 του ΚΠΕ Φιλιππιάδας,

Νάστου Μαριάνθη, Υπεύθυνη ΚΠΕ Φιλιππιάδας

18:00 - 18:30

Παρουσίαση των δράσεων του ΚΠΕ Αράχθου, Ίσαρη Ασπασία,

Αναπληρώτρια υπεύθυνη ΚΠΕ Αράχθου

18:30 - 19:00

Παρουσίαση των δράσεων του ΚΠΕ Κόνιτσας, Χρηστιά Ελένη,

Αναπληρώτρια υπεύθυνη ΚΠΕ Κόνιτσας

19:00 - 19:15

Διάλειμμα

19:15 -19:45

Παρουσίαση των δράσεων του ΚΠΕ Φιλιατών, Χατζησταμάτης

Δημήτριος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Φιλιατών

19:45 -20:15

Παρουσίαση δράσεων Υπευθύνου Σχ. Δραστηριοτήτων

Α/ βάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας Νασοθύμιος Θεόδωρος

&   Παρουσίαση δράσεων Υπευθύνου Σχ. Δραστηριοτήτων

Β/ βάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας

20:15 - 20:45

Η προσφορά των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση για το

περιβάλλον και την αειφορία, Μπούσιος Κώστας, Σχολικός

Σύμβουλος Α/θμιας εκπ/σης Πρέβεζας

20:45 - 21:00

Συζήτηση