• Εκτύπωση

     

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή το Σεμινάριο του ΚΠΕ Φιλιππιάδας για την τέχνη και τη σχέση της με τη φύση. Οι θεωρητικές εισηγήσεις και τα βιωματικά εργαστήρια που με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν 90 περίπου εκπαιδευτικοί ανέδειξαν τις αλληλοσυνδέσεις φύσης-τέχνης καθώς και τη δύναμη και δυναμική της τέχνης να επαναδιαπραγατευτεί τη θέση του ανθρώπου στη φύση ως αναπόσπαστου κομματιού της κι οχι ως διαχειριστή κι επικυρίαρχου. Η τέχνη είναι ένα από τα μέσα που μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση των κατάλληλων αξιών για το περιβάλλον.