• Εκτύπωση

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Κυριακή, 29/11/2015, το τριήμερο Σεμινάριο-εργαστήριο του ΚΠΕ Φιλιππιάδας με τίτλο:«Εκπαίδευση για το περιβάλλον, τις αξίες και τα δικαιώματα». Το Σεμιναριο παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, περισσότεροι από 85 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις, εργαστήρια και βιωματικές δραστηριόττητες τόσο στην αίθουσα όσο και στο πεδίο του δάσους και της λίμνης Ζηρού με κύρια αναφορά στις αξίες και στα δικαιώματα τόσο σε επίπεδο ανθρώπου όσο και σε επίπεδο φύσης. Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας ευχαριστεί από καρδιάς τους εκλεκτούς εισηγητές για τη συμβολή τους στην επιτυχία του Σεμιναρίου και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για το αμείωτο ενδιαφέρον με το οποίο συμμετείχαν καθόλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου.