• Εκτύπωση

“Γνωριμία με την Valencia” 

      

Μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για μαθητές Δημοτικού σχολείου πραγματοποιήθηκε χθες, 2 Νοεμβρίου 2017, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας σε συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών).
Συνολικά 58 μαθητές ΣΤ΄ τάξης από το 1ο & 2ο Δ.Σ. Φιλιππιάδας και το Δ.Σ. Νέας Κερασούντας, επισκέφτηκαν το ΚΠΕ Φιλιππιάδας με σκοπό να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Γνωριμία με την Valencia” στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Fish Νet – Greece», με επιστημονικά υπεύθυνη την Δρ. Ελένη Καλογιάννη.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος και η παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε από τις Σοφία Γιακουμή, Κουβαρντα Θεοδώρα, Λάτσιου Άννα και Ελένη Καλογιάννη.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια εξειδικευμένη παρουσίαση για το κρισίμως κινδυνεύον είδος και μια σειρά βιωματικών δράσεων τόσο πεδίου όσο και εργαστηρίου. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες όπου η μια ομάδα παρατήρησε με την βοήθεια στερεοσκοπίου άτομα Valencia και άλλων συμπατρικών της ειδών καθώς και βενθικών μακροασπονδύλων (που αποτελούν μέρος της τροφής της), ενώ η άλλη πραγματοποίησε μια δράση πεδίου με σκοπό την κατανόηση των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων σ’ ένα γλυκού νερού υδάτινο οικοσύστημα.
Για τους μαθητές ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία καθώς οι περισσότεροι δεν γνώριζαν την παρουσία αυτού του σπάνιου είδους ψαριού των γλυκών νερών στον τόπο τους.