• Εκτύπωση

 

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ)

Α/ Α
Σχολική Μονάδα
Ημερομηνία
επίσκεψης
Δ/νση Εκπ/σης όπου ανήκει το σχολείο
Αριθμός
Μαθητών
Τίτλος και διάρκεια
Προγράμματος ΚΠΕ που
ζητούν να παρακολουθήσουν
1

ΔΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ

13 / 3 / 2019

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

22

Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ

ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ (μονοήμερο)

2

ΔΣ ΛΥΓΙΑΣ

18 / 3 / 2019

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

30

Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ Η

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ (μονοήμερο)

3

20Ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10 / 5 / 2019

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

40

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ (μονοήμερο)

4

1Ο Ν/ΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

14 / 5 /2019

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

38

Η ΒΙΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΙΟΥΡΑΚΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΖΗΡΟΥ (μονοήμερο)

5

1Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

15 / 5 / 2019

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

7

Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ

ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ (μονοήμερο)

6

1Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΑΡΤΑΣ

4 / 6 / 2019

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

25

Η ΒΙΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΙΟΥΡΑΚΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΖΗΡΟΥ (μονοήμερο)

7

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

6 /6 / 2019

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

15

Η ΒΙΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΙΟΥΡΑΚΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΖΗΡΟΥ (μονοήμερο)

                                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΙΗΜΕΡΑ)

Α/ Α
Σχολική Μονάδα
Ημερομηνία
επίσκεψης
Δ/νση Εκπ/σης όπου ανήκει το σχολείο
Αριθμός
Μαθητών
Τίτλος και διάρκεια
Προγράμματος ΚΠΕ που
ζητούν να παρακολουθήσουν
1

4ΟΔΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

28-29 / 3 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

38

Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ Η

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ (διήμερο)

                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ)

Α/ Α
Σχολική Μονάδα
Ημερομηνία
επίσκεψης
Δ/νση Εκπ/σης όπου ανήκει το σχολείο
Αριθμός
Μαθητών
Τίτλος και διάρκεια
Προγράμματος ΚΠΕ που
ζητούν να παρακολουθήσουν
1

7Ο Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1 / 3 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

35

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (μονοήμερο)

2

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

4 / 3 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

33

Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ Η

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ (μονοήμερο)

3

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Γ/ΣΙΟ

19 / 3 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

30

Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ Η

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ (μονοήμερο)

4

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ ΓΕΛ

19 / 3 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

10

Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ Η

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ (μονοήμερο)

5

ΙΔΙΟΤΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ

20 / 3 /2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

31

Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ

ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ (μονοήμερο)

6

6Ο Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

21 / 3 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

35

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ (μονοήμερο)

7

ΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

27 / 03 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

30

Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ

ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ (μονοήμερο)

8

ΓΕΛ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

8 / 4 / 2018

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

22

Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ

ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ (μονοήμερο)

9

5ΟΓ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ

11 / 4 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

26

Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ

ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ (μονοήμερο)

10

1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

12 / 4 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

35

Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ

ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ (μονοήμερο)

11

1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

12 / 4 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

30

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ (μονοήμερο)

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΙΗΜΕΡΑ-ΤΡΙΗΜΕΡΑ)

Α/ Α
Σχολική Μονάδα
Ημερομηνία
επίσκεψης
Δ/νση Εκπ/σης όπου ανήκει το σχολείο
Αριθμός
Μαθητών
Τίτλος και διάρκεια
Προγράμματος ΚΠΕ που
ζητούν να παρακολουθήσουν
1

9Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

14-15 / 3 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

10

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ (διήμερο)

2

ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ

16-17 / 4 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

18

ΛΟΥΡΟΣ-ΖΗΡΟΣ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ (διήμερο)

3

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ

4-6 / 4 / 2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΡΟΥ

23

ΛΟΥΡΟΣ-ΖΗΡΟΣ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ (τριήμερο)

4

ΓΕΛ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

4-6 / 4 /2019

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΡΟΥ

20

ΛΟΥΡΟΣ-ΖΗΡΟΣ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ (τριήμερο)