• Εκτύπωση

POSTER CULTURAL HERITAGE 20

Το Κ.Π.Ε. Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Φιλιππιάδας και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει θεματικό (Β΄ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Καστοριά για εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 19, το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Απριλίου 2019.

Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Πολιτισμική Κληρονομιά και Εκπαίδευση για την Αειφορία».

Το σεμινάριο έχει έναρξη στις 16:30 της Παρασκευής και λήξη στις 14:30 της Κυριακής.

Απευθύνεται:

α) σε εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσσαλονίκης (Δ/νσεις Εκπ/σης Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης), Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κέρκυρας, Μαγνησίας, Πρέβεζας, που ενδιαφέρονται για το θέμα,

β) σε εκπαιδευτικούς Κ.Π.Ε. που υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/εκπαίδευσης για την αειφορία με συναφή θεματολογία.

Τα Κ.Π.Ε. Καστοριάς και Φιλιππιάδας θα καλύψουν τα έξοδα διαμονής των εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο και ένα γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα υλοποίησης του σεμιναρίου. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία, για να γίνει η κάλυψη εξόδων διαμονής θα πρέπει η έδρα του εκπαιδευτικού να απέχει τουλάχιστον 160 Km από την Καστοριά, αν μετακινηθεί με Ι.Χ. αυτοκίνητο ή 120 Km, αν μετακινηθεί με δημόσιο μέσο μεταφοράς. Συνεπώς, εκπαιδευτικοί από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων μπορούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο με κάλυψη των εξόδων διαμονής τους από τα Κ.Π.Ε. που το διοργανώνουν, εφόσον η έδρα τους απέχει τουλάχιστον 120 Km από την Καστοριά και χρησιμοποιήσουν δημόσιο μέσο μεταφοράς.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτικών των Κ.Π.Ε. που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα καλυφθούν από τα Τ.Δ.Ε. των οικείων Κ.Π.Ε., ενώ τα έξοδα διατροφής θα καλυφθούν από τα Κ.Π.Ε. που διοργανώνουν το σεμινάριο.

Η φιλοξενία των εκπαιδευτικών θα γίνει σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια ξενοδοχείων της πόλης της Καστοριάς.

Συνολικά, μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο 50 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες.

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα είναι ανάλογος με τον αριθμό αιτήσεων της οικείας Διεύθυνσης. Από κάθε Κ.Π.Ε. μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 2 εκπαιδευτικοί.

Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται υπόδειγμα) υποβάλλονται στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης που ανήκει η σχολική μονάδα κάθε εκπαιδευτικού.

Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών μιας Περιφερειακής Ενότητας είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί των Κ.Π.Ε. υποβάλλουν την αίτησή τους απ’ ευθείας στο Κ.Π.Ε. Καστοριάς.

Η λίστα συμμετοχών και οι αιτήσεις από κάθε Διεύθυνση να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κ.Π.Ε. Καστοριάς μέχρι την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019.

Για την αίτηση συμμετοχής πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ