• Εκτύπωση

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου, Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (2007-2013), με φορέα υλοποίησης του έργου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), διοργανώνει στις 19 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Λίμνη Ζηρού, ημερίδα με θέμα:  

Στις/στους συμμετέχοντες στην Ημερίδα εκπαιδευτικούς θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την κατάσταση συμμετεχόντων πατήστε ΕΔΩ