• Εκτύπωση

Η μοναδική και αναντικατάστατη συμβολή των μυκήτων και κυρίως των ορατών, αυτών δηλαδή που αποκαλούνται μακρομύκητες ή κοινά «μανιτάρια», στο οικοσύστημα και στην τροφική αλυσίδα, θα αναδειχθεί στο πλαίσιο της διατήρησης της βιοποικιλότητας αλλά και του ρόλου τους στη φυσική ανακύκλωση. Τα μανιτάρια είναι αγαθό της φύσης το οποίο αποτελεί κομμάτι του δασικού οικοσυστήματος και συνδέεται άμεσα με την οικονομία, την ιστορία και τη διατήρηση του πλούτου των ειδών κάθε τόπου.
Η εκδήλωση έχει στόχο:
- Να αναδείξει το ρόλο των μανιταριών στην περιβαλλοντική αλυσίδα. 
- Να αναδείξει το ρόλο και τη σημαντικότητα των μυκήτων για την υγεία του δασικού οικοσυστήματος.
- Να προωθήσει την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών καθώς και τον ευρύτερο προβληματισμό για την σημερινή κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων και την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία τους.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Μανιταρόφιλων Ηπείρου, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Φιλιππιάδας (Παιδόπολη λίμνης Ζηρού) και θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής: 

Κυριακή 10/11/2013

10:00- 10:30 Προσέλευση-Εγγραφές-Παραλαβή Υλικού
10:30-10:45 «Ο ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»Νάστου Μαριάννα: Υπεύθυνη ΚΠΕ Φιλιππιάδας
10:45-11:15 «Μανιταρογνωσία-Μανιταροφιλία στην Ελλάδα»Ντίνος Θανάσης: Πρόεδρος Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ηπείρου
11:15-11:45 «Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά για την αναγνώριση των μυκήτων» & «Καλλιέργεια άγριων μανιταριών στο σπίτι»Στάθης Βασδέκης, Τεχνολόγος γεωπονίας, Msc, Psd.
11:45- 11:40 Συζήτηση
12:40-13:30 Δράσεις πεδίου: Περιήγηση στο δάσος , αναγνώριση, μελέτη, επιλεκτική συλλογή ειδών μανιταριών,Ντίνος Θανάσης, Στάθης Βασδέκης, Ντάκουλας Ευάγγελος
13:30-14:30 Επιστροφή στο ΚΠΕ: Έκθεση ειδών μανιταριών, μελέτη, παρασκευή μανιταρόσουπας.