• Εκτύπωση

Από 2-6-2014 έως και 6-6-2014, 8 Νηπιαγωγεία θα επισκεφτούν το ΚΠΕ Φιλιππιάδας. Συγκεκριμένα: Το 1ο, 2ο και 3ο Νηπ. Φιλιππιάδας, το Νηπ. Πέτρας, το Νηπ. Θεσπρωτικού, το Νηπ. Ριζοβουνίου, το Νηπ. Τύριας και το Νηπ. Βαλανιδοράχης.
Συνολικά 160 νήπια και 25 συνοδοί θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα που αφορά τη βιοποικιλότητα λιμναίων οικοσυστημάτων. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ (Παλιά Παιδόπολη) καθώς και στο δάσος και στη λίμνη Ζηρού. 

Θα περιλαμβάνει: Παιχνίδι θησαυρού, παντομίμα, κατασκευές, παραμύθι και δραστηριότητες στη φύση: στο δάσος και στη λίμνη Ζηρού!