logo11 18

Λούρος Ζηρός–Αμβρακικός

Τρία διαφορετικά υδάτινα οικοσυστήματα


Τριήμερο και διήμερο πρόγραμμα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
               

Το νερό είναι φυσικός πόρος που καλύπτει βασικές ανάγκες όλων των ζωντανών οργανισμών και αποτελεί ζωτικό παράγοντα των παγκόσμιων οικοσυστημάτων και παράγοντα κλειδί για την ανάπτυξη.  
Το πρόγραμμα «Λούρος, Ζηρός, Αμβρακικός» δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μελετήσουν τρία διαφορετικά υδάτινα οικοσυστήματα και τα χαρακτηριστικά τους. Οι μαθητές επισκέπτονται ποτάμιο οικοσύστημα, λιμναίο οικοσύστημα, πηγές και εκβολές ποταμού. Μελετούν τον ποταμό Λούρο από τις πηγές του, στην κύρια ορεινή και πεδινή διαδρομή του καθώς και στις εκβολές του. Κατά τη διαδρομή αυτή μελετώνται οι αλλαγές στο παρόχθιο και ποτάμιο οικοσύστημα καθώς και οι αλλαγές στο ευρύτερο τοπίο. Ξεκινώντας  από την Λίμνη Ζηρού η  οποία αποτελεί υγροβιότοπο σπάνιας ομορφιάς και μεγάλου οικολογικού ενδιαφέροντος συνεχίζουμε μελετώντας τους υπόγειους δρόμους του νερού και τις πηγές του Λούρου Ποταμού. Ακόμα  μελετάμε την κύρια διαδρομή του Λούρου  έως τις εκβολές του στον σημαντικότατο υγροβιότοπο του Αμβρακικού. Η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη λίμνη, στις πηγές, στον ποταμό, στις εκβολές και στη θάλασσα, με τα ιδιαίτερα οικοσυστήματα τους, τα μοναδικά παραλίμνια και παραποτάμια δάση,  προσφέρονται για παρατήρηση, μάθηση, περπάτημα στη φύση και ψυχαγωγία, πειράματα, έρευνα και ομαδικές δραστηριότητες.
Κατά την διάρκεια της πορείας μελετούμε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές τόσο μεμονωμένα όσο και συνολικά στα οικοσυστήματα και τα συνδέουμε με  την αειφορική διαχείριση των υδάτων και των περιοχών όπου αυτά ανήκουν. Η διάρκειά του είναι 3 ή 2 ημέρες για τα σχολεία της Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης.

               

ΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι μαθητές:
•    Να συνειδητοποιήσουν την αξία του νερού, την εγγενή αξία των φυσικών διαπλάσεων και τη σημασία διατήρησης των ειδών καθώς και των φυσικών τόπων.
•    Να μελετήσουν τα διαφορετικά υδάτινα οικοσυστήματα και τα χαρακτηριστικά τους.
•    Να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού στην οικόσφαιρα.
•    Να γνωρίσουν την έννοια της αειφορίας γενικότερα, και της αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων ειδικότερα.
•    Να  διαμορφώσουν θετική στάση και υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον.  
•    Να γνωρίσουν τα προβλήματα που έχουν σχέση με τις χρήσεις του νερού και να μπορούν ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες να δρουν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες
•    Να διερευνήσουν μέσα από την επιτόπια καταγραφή τους κινδύνους και τα προβλήματα που απειλούν τα υδάτινα συστήματα.
•    Να αναπτύξουν δεξιότητες στο να παρατηρούν, να μετρούν, να καταγράφουν, και να ταξινομούν τα είδη χλωρίδας, πανίδας των οικοσυστημάτων καθώς και να ελέγχουν τις φυσικοχημικές παραμέτρους του νερού.

               

 

1η ΗΜΕΡΑ

ΩΡΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (ΠΕΔΙΟ)

16:30 – 16:45

 

Υποδοχή στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας

 

Αίθουσα συνεδριάσεων

16:45 – 17:00

Παρουσίαση των εννοιών που αφορούν το πρόγραμμα

Αίθουσα συνεδριάσεων

17:00 – 18:00

Παιχνίδια γνωριμίας και δημιουργία ομάδων – Γνωριμία με το οικοσύστημα της λίμνης

Υπαίθριοι χώροι Παιδόπολης  Ζηρού

18:00 – 18:10

Μετάβαση στο πεδίο

Οικοσύστημα λίμνης Ζηρού

18:10 – 19:40

Δραστηριότητες πεδίου :

  • Προσανατολισμός στο χώρο
  • Δρυοδάσος και δάσος κωνοφόρων λίμνης Ζηρού
  • Χαρακτηριστικά οικοσυστήματος λίμνης Ζηρού
  • Είδη χλωρίδας, πανίδας κ.λ.π.

Οικοσύστημα λίμνης Ζηρού

19:40 – 20:30

Μελέτη πεδίου στο Ρωμαικό Υδραγωγείο και στις πηγές του Λούρου ποταμού

Χωροθέτηση με προβολή

Άγιος Γεώργιος

Στο χώρο του ΚΠΕ

20:30 – 21:00

Παρουσίαση εργασιών ή δραστηριότητας  του σχολείου

Αίθουσα συνεδριάσεων

2η ΗΜΕΡΑ

ΩΡΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (ΠΕΔΙΟ)

09:00 – 09:45

Υποδοχή στο ΚΠΕ και παρουσίαση του προγράμματος

Αίθουσα συνεδριάσεων

09:45 – 10:00

Διάλειμμα

Στο χώρο του ΚΠΕ

10:00 – 10:30

Μετάβαση το πεδίο με λεωφορείο

 

10:30 – 10:45

Πηγές ποταμού Λούρου-μελέτη οικοσυστήματος

Πηγές ποταμού Λούρου

10:45 – 12:15

Δραστηριότητες πεδίου :

Φυσικοχημικές μετρήσεις στο νερό  (θερμοκρασία, ph, διαλυμένο οξυγόνο, σκληρότητα)

Πηγές ποταμού Λούρου

(περιοχή Τερόβου)

12:15 – 12:30

Φύλλα δραστηριοτήτων – Ερωτηματολόγιο για την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας

Πηγές ποταμού Λούρου

(περιοχή Τερόβου)

12:30 – 13:45

Κατά την επιστροφή στο ΚΠΕ επίσκεψη και μελέτη των χαρακτηριστικών του ποταμού Λούρου

Ρωμαϊκό Υδραγωγείο

13:45 – 14:00

Επιστροφή στο ΚΠΕ και Αναχώρηση ομάδων

 

14:00 – 16:30

Μεσημεριανό και ξεκούραση

 

16:30 – 20:30

Εργαστήριο φυσικών επιστημών ΚΠΕ

Στο χώρο του ΚΠΕ

16:30 – 20:00

Οι ομάδες δημιουργούν: Δραστηριότητες έκφρασης των μαθητικών ομάδων

Στο χώρο του ΚΠΕ

20:00 – 20:30

Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων

Στο χώρο του ΚΠΕ

 

Αποχώρηση για φαγητό και ξεκούραση

 
 

3η ημέρα

 

09:00 – 09:45

Υποδοχή στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας

Στο χώρο του ΚΠΕ

09:45 – 12:30

Μετάβαση στον Αμβρακικό κόλπο

Μελέτη θαλάσσιου οικοσυστήματος

Στο πεδίο

(Εκβολές Λούρου)

12:30 – 13.00

Αξιολόγηση του προγράμματος

Στο πεδίο

Για να κατεβάσετε τη ροη του Προγράμματος πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

        ΛΟΥΡΟΣ ΖΗΡΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ – ΡΟΗ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1η  ΗΜΕΡΑ

ΩΡΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (ΠΕΔΙΟ)

16:30-16:45

Υποδοχή στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας

Αίθουσα συνεδριάσεων

16:45- 17:00

Ενημέρωση για το πρόγραμμα

Αίθουσα συνεδριάσεων

17:00-17:10

Μετάβαση στο πεδίο

Οικοσύστημα λίμνης Ζηρού

17:10- 18:45 

      · Δραστηριότητες πεδίου

      · Προσανατολισμός στο χώρο

      · Δρυοδάσος και δάσος κωνοφόρων λίμνης Ζηρού

      · Είδη χλωρίδας , πανίδας κ.λ.π

      · Φυσικοχημικές μετρήσεις στο νερό (θερμοκρασία, ph, διαλυμένο οξυγόνο, σκληρότητα, φωσφορικά)

Οικοσύστημα λίμνης Ζηρού

18:45-19:00

Μετάβαση με λεωφορείο στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο

Άγιος Γεώργιος

19:00- 19:45

Μελέτη πεδίου στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο και στις πηγές του Λούρου ποταμού

Άγιος Γεώργιος

19:45-20:00

Επιστροφή στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας

Αίθουσα συνεδριάσεων

20:00-20:30

Χωροθέτηση , παρουσίαση θεωρητικού προγράμματος

Αίθουσα συνεδριάσεων

20:30

Αποχώρηση για φαγητό και ξεκούραση

 

2η ΗΜΕΡΑ

ΩΡΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ(ΠΕΔΙΟ)

9:00-9:15

Υποδοχή στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας

Αίθουσα συνεδριάσεων

9:15-9:45

Παρουσίαση προγράμματος "Λούρος- Ζηρός- Αμβρακικός τρία διαφορετικά υδάτινα οικοσυστήματα"

Αίθουσα συνεδριάσεων

9:45-11-30

Μετάβαση στον Αμβρακικό κόλπο

Μελέτη λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος -Εκβολές Λούρου.

Δραστηριότητες πεδίου:

  · Φυσικοχημικές μετρήσεις στο νερό (θερμοκρασία, ph, διαλυμένο οξυγόνο, σκληρότητα, φωσφορικά)

     ·  Φύλλα δραστηριοτήτων

Στο πεδίο: Αμβρακικός κόλπος

(Εκβολές Λούρου)

11:30 -14:00

Μετάβαση στις  πηγές Λούρου ποταμού. (Λιμνοπηγή Τερόβου)

Δραστηριότητες πεδίου:

  ·Φυσικοχημικές μετρήσεις στο νερό (θερμοκρασία, ph, διαλυμένο οξυγόνο, σκληρότητα,φωσφορικά)

     · Φύλλα δραστηριοτήτων

Πηγές ποταμού Λούρου (περιοχή Τέροβο)

Περιοχή Πλατανάκια (Λούρος ποταμός)

14:00-14:30

Αξιολόγηση προγράμματος

Στο πεδίο

Για να κατεβάσετε τη ροη του Προγράμματος πατήστε  εδω

 

Back to Top