ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μπάσιος Δημήτριος                 Υπεύθυνος ΚΠΕ

Σκαμνέλος Χρήστος                 Αναπλ. Υπευθυνος ΚΠΕ

Παπατόλη Μαρία                     Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας

Γεωργατσέλης Ααθανασίος     Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας

 

 

Back to Top