Έκδοση του ΚΠΕ Φιλιππιάδας 2014.

Η έκδοση αφορά το οικοσύστημα της λίμνης Ζηρού και της ευρύτερης περιοχής καθώς και την ιστορία της Παιδόπολης ''Άγιος Αλέξανδρος'' της λίμνης Ζηρού στις εγκαταστάσεις της οποίας φιλοξενείται το ΚΠΕ Φιλιππιάδας.

Back to Top